تصاویر

اولین بارگیری واگن های خریداری شده از شرکت یونایتد واگن روسیه در سنگ آهن مرکزی ایران بافق چغارت

 


تعویض چرخ و محور واگن های خریداری شده از شرکت یونایتید واگن

 


ساخت تعدادی از واگن های شرکت تجارت کوشش در کارخانه واگن سازی مهیار

 


بارگیری واگن های بالاست بر (شن کش )

 


تخلیه واگن های بالاست بر (شن کش )