مزایده

شرکت تجارت کوشش سپاهان(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش تجهیزات معدنی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در لیست ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دعوت به عمل می آید نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خرید خود به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 1397/11/15 به دفتر شرکت اقدام نمایند.

لیست مزایده
قوانین-حمل-365x330

قوانین و مقررات حمل و نقل ریلی

دریافت فایل قوانین راه اهن دریافت فایل دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی دریافت فایل آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه اهن صنعتی و تجاری دریافت فایل مقررات COTIF دریافت فایل مقررات SMGS دریافت فایل مقررات RID دریافت

ارتباط با مشتری