واگن بالاست بر(فله بر)

واگنهای بالاست بر نوعی از واگنهای باری است که به منطور حمل بارهای فله مورد استفاده قرار میگیرد .تفاوت این واگنها با واگن لبه بلند در این است که فله بر ها دارای دریچه های تخلیه بار در قسمت تحتانی یا کناره ها هستند.
واگنهای بالاست بر دو نوع می باشند :
۴٫۱- بالاست بر بر رو باز
۴٫۲- بالاست بر سر پوشیده
از واگنهای روباز برای حمل مواد معدنی نیز استفاده میشود که این محموله ها توسط واگنهای لبه بلند حمل می شود . واگنهای بالاست بر سر پوشیده به منظور حمل محموله هایی که به صورت پودر هستند مورد استفاده قرار میگیرد. این واگنها بارهای با دانسیته کمتر از لبه بلند ها را جابه جا می کنند بنابراین از حجم بیشتری بر خوردارند.

در حال حاظر شرکت تجارت کوشش سپاهان(سهامی خاص) دارای ۷۵ دستگاه واگن بالاست بر ملکی و بیش از ۱۴۰ واگن یه صورت اجاره زمانی می باشد