سهام داران

لیست سهامداران شرکت تجارت کوشش سپاهان(سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:
شرکت ایثارگران یادگار ۵۹٫۳ %
شرکت  بازرگانی گوهران چغارت بافق ۲۰٫۶ %
شرکت فنی مهندسی و تامین ماشین آلات مبارکه ۵ %
دهیاری فخر آباد  ۴٫۴ %
دهیاری کوشکچه  ۲٫۹ %
دهیاری احمد آباد ۲٫۵ %
دهیاری زودان  ۲ %
دهیاری باغملک  ۱٫۲ %
دهیاری بارچان  ۰٫۸ %
دهیاری هراتمه  ۰٫۷ %
دهیاری اسدآباد  ۰٫۴ %
شرکت ایثار سهام مبارکه ۰٫۱ %
شرکت خدمات بیمه ای ایثارگران کوشای مبارکه ۰٫۰۰۱ %