تماس با ما

آدرس: اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان آزادی – پلاک ۱۰۲

 


تلفن:   ۴ – ۰۳۱۳۶۷۰۱۱۶۱
نمابر: ۰۳۱۳۶۶۹۴۹۹۴

 


ارتباط با مدیران شرکت:


مدیر عامل(آقای شکرالله شفیع زاده): داخلی ۱

مدیر مالی(آقای مرتضی باقری): داخلی ۲۰

مدیر ناوگان(آقای محسن شفیع زاده): داخلی ۳۰

مدیر بازرگانی(آقای علیرضا بابایی): داخلی ۴۰

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی(آقای اصغر شفیع زاده): داخلی ۵۰

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات(آقای هادی شیروانی): داخلی ۶۰

مدیر سیر و حرکت(آقای محمد دهقانپور): داخلی ۷۰